Emile Schra

transparant-50-100

Over Emile Schra Achtergrond

Emile Schra studeerde Nederlands en Theaterwetenschappen. Van 1998 tot 2005 gaf hij artistiek leiding aan de PassePartout SummerSchool te Utrecht die naast seminars en lezingen ruim 120 internationale trainingen op het gebied van stem en lichaam organiseerde. In diezelfde periode was hij actief als dramaturg voor o.a. The Lunatics, Kantor Pos, Arts Academy Bandung Indonesia (STSI), Muziektheater Etienne Borgers en theatermaker Raymi Sambo. Tegenwoordig is hij werkzaam als freelance journalist, vertaler en redacteur met o.m. artikelen voor Vrij Nederland, Trouw, NRCHandelsblad en De Gids.
Daarnaast is hij lecturer aan het Emerson College for Communication and Performing Arts (Boston, USA), geeft les aan de Hogeschool Utrecht/Faculteit Communicatie en Journalistiek en verzorgt communicatietrainingen voor overheid en bedrijfsleven. In al deze hoedanigheden blijft hij gefascineerd door de kracht van communicatie in haar diverse verschijningsvormen.
In 2018 verscheen zijn meest recente boek over Ivo van Hove.


foto col